fbpx

OGÓLNE WARUNKI USŁUG SZKOLENIOWYCH SWIADCZONYCH PRZEZ HOP-CHOP

BarberShop Academy (HOP-CHOP Sp. z o.o.)

 1. Podmiotem prowadzącym szkolenie jest HOP-CHOP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Włodarzewska 83 lok. U5, NIP 5272735215.
 2. Warunkiem zapisu na szkolenie jest uiszczenie opłaty, poprzez funkconalność płatności elektronicznych na stronie internetowej.
 3. W razie rezygnacji ze szkolenia, opłata nie podlega zwrotowi.
 4. Za zrezygnowanie ze szkolenia przed jego ukończeniem, jak również za nie przystąpienie do szkolenia, Uczestnik nie otrzyma zwrotu pieniędzy.
 5. Szkolenia prowadzone są zgodnie z terminarzem zamieszczonym na stronie www.hopchop.pl
 6. Każdy uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, adres e-mail, nr telefonu) przez Organizatora celem zawarcia umowy i jej realizacji w celach marketingowych. Dane są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz 883).
 7. Fotografie i zapisy video wykonywane podczas szkolenia są własnością HOP-CHOP Sp. z o.o. i mogą być publicznie udostępniane na profilach społecznościowych Organizatora.
 8. Ocenie końcowej poddawana jest praca uczestnika w ciągu całego szkolenia. Uwzględnia się zaangażowanie i chęć zdobycia nowej wiedzy. Po odbyciu szkolenia na podstawie ww. kryteriów instruktor nadaje uczestnikom odpowiedni certyfikat uczestnictwa, bądź ukończenia.
 9. Uczestnicy przystępujący do szkoleń mają obowiązek posiadać następujące narzędzia: maszynka do cięcia włosów, nożyczki, komplet grzebieni, komplet szczotek do stylizacji włosów. Organizator nie wypożycza sprzętu fryzjerskiego podczas szkoleń.
 10. Szkolenie rozpoczyna się o wyznaczonej godzinie mimo nieobecności któregoś z kursantów.
 11. Uczestnikom nie wolno przyprowadzać osób towarzyszących na szkolenie.
 12. Wszystkich uczestników podczas szkolenia obowiązuje całkowity zakaz nagrywania filmów wideo podczas szkolenia.
 13. Instruktor ma prawo przerwać prace Uczestnika jeśli ten nie wykonuje poleceń poprawnie.
 14. HOP-CHOP BaraberShop Academy zastrzega sobie prawo zmiany daty szkolenia.